Marika Antczak

      Data publikacji: 4 kwietnia 2024 r.

      

 

 

 

hipotezy — koncepcje — idee — raporty

Szkice Akademickie | © 2022 Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

Szkice Akademickie 

są wydawnictwem ciągłym dostępnym wyłącznie w Internecie i wydawane w odmiennej formule od ukazujących się od 2010 roku Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich. Zaproszenie do publikowania skierowane jest do Autorów, którzy chcą dzielić się opracowaniami krótszymi niż standardowo przyjmowanymi w czasopismach naukowych. Forma publikacji winna ograniczać się wyłącznie do prezentacji sedna hipotezy, koncepcji, idei, omówienia czy raportu.

Przyjmujemy teksty nigdzie wcześniej niepublikowane, które będą prezentowały przyczynki, śmiałe hipotezy, ciekawe idee, wprowadzenia do badań, recenzje, raporty, krótkie opracowania, a nawet intelektualne prowokacje. Uruchomienie tego czasopisma daje przestrzeń do wycinkowego przedstawienia problemu badawczego, który w przyszłości może stać się punktem wyjścia do szerszych dociekań i opracowań.

 

Nowa formuła "1000-2000"

zawiera się w propozycji publikacji o objętości w przedziale od 1000 do 2000 słów. Nie wlicza się do jej objętości adnotacji, przypisów i streszczenia. 

 

DOI i indeksacja

Wszystkie szkice będą publikowane z adresem DOI. Ministerstwo Edukacji i Nauki traktuje przyznanie numeru DOI na równi z numerem ISSN czy ISBN przy ocenie publikacji. Są przypadki, iż samo przedstawienie nadanego numeru DOI zalicza publikację do dorobku naukowego, choć nie została jeszcze fizycznie wydana. Opublikowane materiały są indeksowane przez OpenAire.

eISSN 2720-6645