hipotezy — koncepcje — idee — raporty

ROK 2024


Nr 021/2024.04.04  MARIKA ANTCZAK

     Instrumenty rynku kapitałowego

     Data publikacji: 04/IV.2024

     DOI: 10.5281/zenodo.10926448

 

 

ROK 2023


 

Nr 020/2023.12.31  MARTA HODERNA

     Filozofia prawa Radbrucha w świetle sporu między koncepcjami prawnonaturalnymi
     a pozytywizmem prawniczym

     Data publikacji: 31/XII.2023

     DOI: 10.5281/zenodo.10447226

 

Nr 019/2023.08.06  PIOTR ŚWIĄTECKI

     Utrzymanie chodnika wzdłuż drogi publicznej

     Data publikacji: 06/VIII.2023

     DOI: 10.5281/zenodo.8218580

 

Nr 018/2023.07.29  AGNIESZKA ORCZYK

      Interpretacja tezy Ludwiga Wittgensteina: Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata

      Data publikacji: 29/VII.2023

      DOI: 10.5281/zenodo.8195921 

 

Nr 017/2023.07.21  MARIUSZ G. KARBOWSKI

      Resentyment – geneza pojęcia i próba zdefiniowania

      Data publikacji: 21/VII.2023

      DOI: 10.5281/zenodo.8173046 

 

Nr 016/2023.07.02  MAGDALENA DERĘGOWSKA

      Rola subkultur w życiu młodzieży

      Data publikacji: 02/VII.2023

      DOI: 10.5281/zenodo.8105547 

 

Nr 015/2023.05.24  LIDIA OLEJNIK

      Rola mediów w procesie socjalizacji

      Data publikacji: 24/V.2023

      DOI: 10.5281/zenodo.7964994

 

Nr 014/2023.03.16  MARTA HODERNA

      Filozoficzne konotacje modelingu

      Data publikacji: 16/III.2023

      DOI: 10.5281/zenodo.7742053

 

Nr 013/2023.01.17  MACIEJ GRZESZCZAK

      Akta zgonów jako źródło do badań nad powstaniem styczniowym na przykładzie akt stanu cywilnego
      parafii rzymskokatolickiej w Kleczewie

      Data publikacji: 17/I.2023

      DOI: 10.5281/zenodo.7513940

 

Nr 012/2023.01.08 PIOTR ŚWIĄTECKI

      Senackie inicjatywy nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
      podejmowane w latach 2009-2015

      Data publikacji: 8/I.2023

      DOI: 10.5281/zenodo.7513406

 


ROK 2022


Nr 011/2022.11.01 — MARIKA WALCZAK

      System wyobrażeń o świecie – specyfika myślenia pierwotnego     

      Data publikacji: 1/XI.2022

      DOI: 10.5281/zenodo.7271396

_________________

Nr 010/2022.09.07 — ALEKSANDRA WOJTKOWIAK

      Jan Amos Komeński — twórca i propagator jednolitego systemu powszechnego nauczania     

      Data publikacji: 7/IX.2022

      DOI: 10.5281/zenodo.7058291

________________

Nr 009/2022.08.09 — KAMILA RODRIGUES

      Koncepcja płci kulturowej w polskiej literaturze przedmiotu a tradycyjny model rodziny     

      Data publikacji: 9/VIII.2022

      DOI: 10.5281/zenodo.6975876

 

Nr 008/2022.08.02 — MACIEJ GRZESZCZAK

      „Strzelec” o pracy strzeleckiej w powiecie konińskim (1927-1934)

      Data publikacji: 2/VIII.2022

      DOI: 10.5281/zenodo.6951380 


Nr 007/2022.07.27 — PIOTR ŚWIĄTECKI

      Zaległy urlop w pandemii

      Data publikacji: 27/VII.2022

      DOI: 10.5281/zenodo.6914753 

 

Nr 006/2022.06.26 — MACIEJ GRZESZCZAK

      Kampania wyborcza w powiecie słupeckim przed wyborami parlamentarnymi w 1928 r.

      Data publikacji: 26/VI.2022

      DOI: 10.5281/zenodo.6752431 

 

Nr 005/2022.06.15 — MACIEJ GRZESZCZAK

      Początki odbudowy ruchu strażackiego w powiecie konińskim (1919-1920)

      Data publikacji: 15/VI.2022

      DOI: 10.5281/zenodo.6652991 

 

Nr 004/2022.06.01 — KRZYSZTOF KUPIŃSKI

      Paradoks obietnicy raju. Możliwe rozwiązania

      Data publikacji: 01/VI.2022

      DOI: 10.5281/zenodo.6603761 

 

Nr 003/2022.05.18 — MACIEJ GRZESZCZAK

      Rejestry żołnierzy z powiatu konińskiego poległych w obronie niepodległości Polski (1918-1920)

      Data publikacji: 18/V.2022

      DOI: 10.5281/zenodo.6561458 

 

Nr 002/2022.04.27 — PIOTR ŚWIĄTECKI

      Racjonalność dopuszczalności odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych

      Data publikacji: 27/IV.2022

      DOI: 10.5281/zenodo.6562633 

 

Nr 001/2022.04.16 — KRZYSZTOF KUPIŃSKI

      Działania władz powiatu konińskiego względem Caritas na podstawie akt z lat 1948-1950

       Data publikacji: 16/IV.2022

       DOI: 10.5281/zenodo.6478169 

 

eISSN 2720-6645

01 maja 2022
Teksty

Szkice Akademickie | © 2022 Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich