Szkice Akademickie | © 2022 Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

Teksty
01 maja 2022

ISSN 2720-6645

hipotezy — koncepcje — idee — raporty

Nr 006/2022.06.26 — MACIEJ GRZESZCZAK

      Kampania wyborcza w powiecie słupeckim przed wyborami parlamentarnymi w 1928 r.

      Data publikacji: 26/VI.2022

      DOI: 10.5281/zenodo.6752431

________________

Nr 005/2022.06.15 — MACIEJ GRZESZCZAK

      Początki odbudowy ruchu strażackiego w powiecie konińskim (1919-1920)

      Data publikacji: 15/VI.2022

      DOI: 10.5281/zenodo.6652991

________________

Nr 004/2022.06.01 — KRZYSZTOF KUPIŃSKI

      Paradoks obietnicy raju. Możliwe rozwiązania

      Data publikacji: 01/VI.2022

      DOI: 10.5281/zenodo.6603761

________________

Nr 003/2022.05.18 — MACIEJ GRZESZCZAK

      Rejestry żołnierzy z powiatu konińskiego poległych w obronie niepodległości Polski (1918-1920)

      Data publikacji: 18/V.2022

      DOI: 10.5281/zenodo.6561458

________________

Nr 002/2022.04.27 — PIOTR ŚWIĄTECKI

      Racjonalność dopuszczalności odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych

      Data publikacji: 27/IV.2022

      DOI: 10.5281/zenodo.6562633

________________

Nr 001/2022.04.16 — KRZYSZTOF KUPIŃSKI

      Działania władz powiatu konińskiego względem Caritas na podstawie akt z lat 1948-1950

       Data publikacji: 16/IV.2022

       DOI: 10.5281/zenodo.6478169