eISSN 2720-6645

hipotezy — koncepcje — idee — raporty

Szkice Akademickie | © 2022 Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

Redakcja

Krzysztof Kupiński — redaktor naczelny

Magdalena Juszczak — sekretarz redakcji

Piotr Świątecki

Jacek Biskupski

 

Kontakt

tel. 530 -025 024

e-mail: 

- redakcja@szkiceakademickie.pl

- szkice@wskm.edu.pl

 

Adres redakcji

Szkice Akademickie

62-500 Konin, ul. Zagórowska 3A

Rada Naukowa

 

- prof. ANS TWP dr hab. Waldemar Urbanik — Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

- prof. UKW dr hab. Ryszard J. Piotrowski — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

- prof. AP dr hab. Włodzimierz Strelcow — Akademia Pomorska w Słupsku

- prof. PB dr. hab. Sviatlana Kul-Sialverstava — Politechnika Białostocka

- ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk — Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie