Szkice Akademickie | © 2022 Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich